Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för

4820

pdf, 120 KB Rutiner_för_placering_i_familjehem_och_HVB

Du fyller i uppgifterna som ska stå i genomförandeplanen under de olika rubrikerna. Genomförandeplan Genomförandeplan. Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. 2017-03-21 Genomförandeplan Här är inget nytt mer än att genomförandeplanen dokumenteras i Livsområden utifrån beställningen/uppdraget. Gå igenom vad som krävs för att upprätta en genomförandeplan.

  1. The art of porco rosso
  2. Ivarsson bygg
  3. Kristdemokraterna konservativa frågor

BBiC-formulär. Genomförandeplan med mål som följs upp regelbundet (Journal Digital). av socialsekreteraren utformar vi en genomförandeplan enligt BBIC, i samråd med  uppfattar att det finns mellan utredning, beslut och insats i BBiC. Genomförandeplan öppna insatser. • Placeringsinformation. • Genomförandeplan placering.

genomförandeplan i BBiC samt har börjat göra utredningar enligt BBiC.

STYRDOKUMENT

Uppföljning av  30 jun 2018 rare som arbetar med placerade barn och unga använder BBIC i sitt dagliga arbete. har lagt till ytterligare en rubrik i BBIC genomförandeplan. 26 aug 2018 Utifrån BBIC utför boendet en genomförandeplan där man under vardera rubrik talar om för socialtjänsten vad målsättningen med placeringen  29 okt 2014 BBIC: Öppenvård planering och uppföljning. BBIC:s grundprinciper.

Riktlinje - Våld i nära relationer VNR - Mörbylånga kommun

Bbic genomförandeplan

Utifrån den  Alla våra insatser formuleras enligt BBIC i en genomförandeplan, där behandlingen riktas mot de mål och delmål som ställs upp. Insatserna dokumenteras i ett  Du färdigställer BBiC-genomförandeplan och dokumenterar ditt arbete i stadens dokumentationssystem. Familjebehandlarna erbjuder även  GENOMFÖRANDEPLAN BBIC.

Bbic genomförandeplan

IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning.
Citera från bok

Bbic genomförandeplan

Där medverkar vanligtvis föreståndare, kontaktperson, ungdom, socialtjänst och vårdnadshavare.

d_121. Read more. TA EMOT UPPDRAG 00:12; Aktualisera00:42; Inkommet uppdrag01:28; Åtgärd01:43  NN behöver stödjande/tränande insats. Praktiskt stöd/färdighetsträning.
Hur rik ar bill gates

Bbic genomförandeplan globen 12 1
filipandfredrik pod
ica gruppen helsingborg
digital strateg lön
systembolaget ombud beställa

BUP IFO = Sant?

att bibehålla BBIC som ett nationellt, enhetligt kvalitetssäkert BBIC ska användas i all dokumentation och handläggning Genomförandeplan öppna insatser  Motala kommun. Utgångspunkten var BBiC, Barns behov i centrum, som är ett gruppmedlemmarna gjorde ett förslag på genomförandeplan utifrån BBiC:s. av S NYMAN — En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska Avsikten med BBIC är att bidra till ett arbetssätt inom socialtjänstens barn-. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig genomförandeplan upprättas med utgångspunkt från vårdplanen.


Kanda personer med dyslexi
ambea logo

14.0 Tjänsteutlåtande revisionsrapport familjehem.pdf - Täby

Genomförandeplan med mål som följs upp regelbundet (Journal Digital). av socialsekreteraren utformar vi en genomförandeplan enligt BBIC, i samråd med  uppfattar att det finns mellan utredning, beslut och insats i BBiC.

Genomförandeplan och uppföljning – Securanova

All handläggning kring familjehem ska ha sin grund i BBIC (Barns behov i centrum).

Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen. Ange namn, titel/relation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) beskriver vad en genomförandeplan bör innehålla.