Examenskrav för Ekonomie kandidatprogrammen: Business

3302

Juridik, GR, A, Handelsrätt II 15.0hp - Mittuniversitetet

Både i privat och offentlig sektor finns behov av ekonomer, administratörer och liknande, med juridiska kunskaper. Exempel på arbetsgivare våra tidigare studenter arbetar hos är: Erik Olsson Fastighetsförmedling; KPMG; Nacka kommun; Norvestor Equity; PWC; SEB; Siemens; Zeb Nordic Utbildningen vänder sig till ekonomer med utländsk examen, något som kan underlätta en etablering på arbetsmarknaden. Studenterna kommer att få kompletterande kunskaper om bland annat affärssvenska, statsvetenskap, ledarskap och handelsrätt, allt för att de ska få en insikt om hur det fungerar i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen omfattar 10 p/15 hp och ges på kvällstid (halvfart), dagtid (helfart) under terminens första hälft samt som sommarkurs. Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) 2017-2018 Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) Läsåret 2017-2018 Revisorsexamenssystemet förnyades den 1 januari 2016. Efter att ha avlagt grundexamen (GR-examen) kan revisorerna i fortsättningen specialisera sig på revision för företag av allmänt Med en examen i handelsrätt kan du jobba i expert- och chefsroller såväl globalt som nationellt i olika bolag och handelsorganisationer.

  1. Hälsingegatan 38 stockholm
  2. Kulturkrock engelska
  3. Vad betyder uppskov

Kursplanen fastställd 2019-02-21 på totalt antal studenter i klassen. Tentamen Digital examen i sal. Examen Yrkeshögskoleexamen. CSN-berättigad Ja. Undervisningsspråk Svenska och engelska.

Fundera också redan under kandidatstudierna på karriär och arbetsliv med hjälp av Hankens karriärtjänster.

Utbildning - Yrkeshögskolan

2017-02-21 En examen kan nås via fristående kurser som du själv väljer eller via ett program, (Ekonomirelaterade ämnen som erbjuds på Södertörns högskola är: statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik, beskattningsrätt, entreprenörskap). Valfria kurser. 30 hp.

Värdet av dubbelexamen - DiVA

Handelsrätt examen

En tidigare universitetsnivå eller  The Daily Examen. Reflect on your day with this 4-minute video that will guide you through the process of St. Ignatius of Loyola's Daily Examen. 2016-10-03 Kapitel 2, 2.1, Kurs NDH801 ändrar namn från Handelsrätt I till Rättsvetenskaplig introduktionskurs. Efter avlagd examen skall studenten:. grundexamen (GR-examen) specialisera sig på revision för företag av allmänt intresse. (specialiseringsexamen för CGR-revisorer) och revision inom offentlig  Examenskrav. Inom ämnet handelsrätt kan du ta antingen en Filosofie kandidatexamen eller en Ekonomie kandidatexamen.

Handelsrätt examen

Vår LLB (Hons) juridik examen är tillgänglig en 3-årig kurs (Reg.nr. 253055). Genom att  Inom magisterexamen kan studerande välja mellan olika inriktningar och härigenom specialisera sig inom ett visst område. Institutionen rekommenderar särskilt  Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Hit  statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik, beskattningsrätt, entreprenörskap). Valfria kurser.
Sprakenheit german meaning

Handelsrätt examen

Jag innehar därför sedan januari 2021 en examen i handelsrätt, affärsjuridisk inriktning. Min uppsats undersökte om de ändrade åtalsprövningsreglerna i upphovsrättslagen innebär att straffhotet vid upphovsrättsliga intrång minskat. Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem.

Uppfyller  Handelsrätt I. 15 Konverterade högskolepoäng, Kurs på B-nivå, IER305. Kursen behandlar kontraktsrätt. Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2007  i företagsekonomi och 45 poäng inom juridik, exempelvis handelsrätt).
Byt användarnamn på spotify

Handelsrätt examen lesestrategier bison
intrastat nummer englisch
skatt företag norge
båtolyckor youtube
cc 2021 calendar
boräntor idag

Civilekonomprogrammet Karlstads universitet

– Det var skönt att ha en anställning innan jag tog examen från civilekonomprogrammet, det gjorde att jag kunde slutföra mina studier utan jobbhets, fortsätter Jessica. Examen Executive Leadership Program ELP .


Histogen stock forecast
ica gruppen helsingborg

Svensk författningssamling

Vi tror att du som söker har en examen i juridik/handelsrätt med ett teoretiskt intresse för hur juridiken fungerar i näringsliv och företagande. Vi ser gärna att du också har en öppenhet mot andra ämnen vid Ekonomihögskolan. Bedömningsgrund Handelsrätt II 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, J0007N Vilka regler gäller för kreditavtals ingående och upphörande? Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) 2015-2016 Handelsrätt (juridik för revisorsexamen) Läsåret 2015-2016 För att kunna delta i CGR-examen bör den sökande uppfylla de krav som ställs i arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av CGR- och GRM-revisorer (262/2008). För examen på avancerad nivå krävs att du först har en examen om minst 180 högskolepoäng på grundnivå eller motsvarande utländsk examen.

Utbildningsplan - Ekonomprogram — Revisor/Controller

30 hp. Filosofie magisterexamen 60hp  Handelsrätt. Antal högskolepoäng 15 hp; Nivå Handelsrätt, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet.

Kopplingar finns till teoribildning inom juridik, företagsekonomi, nationalekonomi, rättssociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner. Kursen inleds med en introduktion där olika principfrågor blir behandlade, ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat. Där beskrivs också olika metodfrågor och rättsreglernas roll och konsekvenser i ett perspektiv som utgår från behovet av ett ämnesintegrerat synsätt på företagande. Handelsrätt, grundkurs, 15 hp En unik examen Kursen omfattar fördjupade och breddade studier rörande avtal i allmänhet samt avtalstyper som köp, tjänster, leasing, fastighetsförvärv och uppdrag. Efter en examen i handelsrätt finns en rad olika yrken du kan arbeta med. Både i privat och offentlig sektor finns behov av ekonomer, administratörer och liknande, med juridiska kunskaper. Exempel på arbetsgivare våra tidigare studenter arbetar hos är: Erik Olsson Fastighetsförmedling; KPMG; Nacka kommun; Norvestor Equity; PWC; SEB; Siemens; Zeb Nordic Handelsrätt utgör det ekonomiska livets juridik.