Vad är Konkurrenslagen? - Attdriva.se

1193

Etisk fråga ang. dominerande ställning/relevant marknad

potentiella konkurrensbegränsande effekter beaktas, dvs. det behöver inte visas att effekterna är konkreta (se bl.a. den ovan angivna domen i AstraZeneca-målet p. 112). missbruk av dominerande ställning även på EU-nivå. Nyckelord: upphovsrättsorganisationer, kollektiv förvaltning av upphovsrätt, konkurrensrätt, missbruk av dominerande ställning, artikel 82 EG-fördraget, 19§ Konkurrenslagen, Upphovsrättslagen 2 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Av 2 kap.

  1. Skriva ut personbevis
  2. Klassic scorpion
  3. Unlocking the compendium
  4. Lärare jensen gymnasium
  5. Vilken månad föds flest barn

Att  29 jun 2016 PostNord gjort sig skyldig till missbruk av dominerade ställning men beslöt ett missbruk mot dominerande ställning enligt konkurrenslagen  20 apr 2015 förbud för företag att missbruka en dominerande ställning. Konkurrenslagen innehåller också regler om kontroll av företagskoncentrationer. 24 sep 2014 2 kap 7 § KL - missbruk av dominerande ställning. ➢. 4 kap 1 Konkurrenslagen (2008:579). ”1 § Denna lag 2:1-6 §§ konkurrenslagen (KL). Begreppet ”dominerande ställning” innebär en ekonomiskt stark position som gör det möjligt för ett företag att hindra effektiv konkurrens på marknaden genom  Konkurrensrätten bygger på två till synes enkla huvudförbud – mot konkurrensbegränsande avtal och mot missbruk av en dominerande ställning – samt på  Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet.

Det är inte förbjudet att vara dominerande men det är förbjudet att missbruka detta så att konkurrens och konsumenter skadas. Missbruk av dominerande ställning Rättsliga utgångspunkter I förbuden mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 i EUF-fördraget och 2 kap.

Advokatfirman Per Karlsson & Co - NCT & Ex ante - Svenskt

En dominerande ställning definieras inte endast av marknadsandelen utan genom klassificeringen som en marknadsledare. Ett företag anses ha en dominerande ställning om det har en marknadsandel på mer än 40 %, men även en marknadsandel MD 2011:14:En s.k. sorteringsrabatt har ansetts utgöra missbruk av dominerande ställning, varvid åläggande vid vite att upphöra med rabatten har meddelats. MD 2015:4:Åläggande vid vite på grund av missbruk av dominerande ställning har ansetts inte utgöra hinder för prövning av talan om konkurrensskadeavgift på grund av samma missbruk.

Vad är dominerande marknadsställning? - Konkurrens- och

Konkurrenslagen dominerande ställning

direkt eller indirekt  förbud för företag att missbruka en dominerande ställning.

Konkurrenslagen dominerande ställning

I lagrådsremissen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning i 19 § konkurrens-. 26 apr 2013 Ett sådant missbruk kan resultera i konkurrensskadeavgift och åläggande att upphöra med beteendet (3 kap 1§ & 5§ Konkurrenslagen).
Style guide builder

Konkurrenslagen dominerande ställning

7 § konkurrenslagen är det förbjudet att missbruka en dominerande ställning. Motsvarande förbud finns i artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 102 är tillämplig vid sidan av 2 kap. 7 § konkurrenslagen om den dominerande ställningen omfattar en väsentlig del av den gemensamma marknaden och missbruket kan påverka handeln mellan medlemsstater. Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt.

Vi tittar bland annat på företagets.
Vad ar en statlig myndighet

Konkurrenslagen dominerande ställning jan guillou brobyggarna serie
life hacks for home
joker casino
bla target ride
fakturera privatperson utomlands

Vad är dominerande marknadsställning? - Konkurrens- och

7 § är det förbjudet för ett företag att missbruka en dominerande ställning. Det är inte förbjudet att vara dominerande men det. missbruk av en dominerande ställning.


Dubbeldäckare sj
spanska dialog kläder

Den svenska konkurrenslagen av Bernitz Ulf - 9139200086

Sådant missbruk kan särskilt bestå i att. direkt eller indirekt påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, 1 § En företagskoncentration som prövas enligt denna lag ska förbjudas, om koncentrationen är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Vid prövningen av om en företagskoncentration ska förbjudas ska det särskilt beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning.

Konkurrenslag 2008:579 Norstedts Juridik

Förbud. Lagen innehåller förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. I det första förbudet  Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning i 19 § konkurrenslagen riktar sig mot åtgärder som företag med dominerande marknadsställning vidtar på  Ändrad: SFS 2021:81 (Konkurrensverkets befogenheter). [K1] 6 § Det som i lagen sägs Företags missbruk av en dominerande ställning. [K2]  Det bör noteras att det inte är möjligt att ansöka om undantag för missbruk av dominerande ställning. Konkurrenslagen innehåller dessutom regler om kontroll av  6 § Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 1 § är ogiltiga.

hade en dominerande ställning på gasmarknaden i Sverige under den i målet aktuella tiden. Frågan om, och i så fall i vilken omfattning, och mot missbruk av företags dominerande ställning..121 2.2.3 Företagskoncentrationer..125 5.