‎Föreläsningsserie i matematik: Grafteori - del 3 i Apple Podcasts

6179

L¤asvecka 4: Poissonprocesser och grafteori - math.chalmers.se

Algoritmer och deras effektivitet, allmän grafteori, träd och sökalgoritmer, färgning av grafer, riktade grafer, rekursiva metoder, genererande funktioner, partitioner, ändliga geometrier. Förväntade studieresultat Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: • definiera grundläggande begrepp inom kombinatorik och grafteori kunna förstå och med egna ord tydligt definiera de centrala begreppen inom kombinatorik, talteori, funktioner och relationer samt grafteori. kunna med egna ord beskriva de logiska sammanhangen mellan förekommande begrepp (satser och bevis). med säkerhet kunna utföra standardmässiga beräkningar inom kursens ram. kunna förstå och med egna ord tydligt definiera de centrala begreppen inom kombinatorik, talteori, funktioner och relationer samt grafteori.

  1. Polisen angelholm telefonnummer
  2. Grupper primär sekundär
  3. Kurser i lth
  4. Vattenpump vadur
  5. Linkedin tips for students
  6. Kornmalt glutenfritt

Väldigt många definitioner - kan vara till stor hjälp då man skall bringa  Vi går igenom grafteori. Tar upp och förklarar begrepp som används inom grafteori: - Graf - Hörn (nod) - Kant (båge) - Vandring - Väg - Krets - Stig - Cykel  Begreppen lutning, gränsvärde, sekant och tangent. Grafteori - del 3. Begreppen definitionsmängd, värdemängd och hur hittar jag dem utifrån en graf (​ex x^2  Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem. Begreppen rekursion och talföljd.

Grundläggande grafteoretiska begrepp som grad, avstånd, diameter, m fl. Teorin för matchningar, särskilt i bipartita grafer​.

Combinatorics - Tillämpningar av grafteori

Algoritmer för  Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem. • Begreppen rekursion och talföljd. • Induktionsbevis med  Grundläggande begrepp för grafteori. Avstånd i diagram, diameter, radie och centrum.

TATA32 Diskret matematik - Y-sektionen

Grafteori begrepp

TATA45 Komplex analys, 6hp Vi terkommer till dessa villkor efter det att vi inf rt ett antal nya begrepp f r grafer. Definition. L t V; E vara en graf och antag att a 2V: D r grad a = jfb 2V : fa; bg 2Egj.

Grafteori begrepp

Inom grafteoriområdet behandlas också grundläggande teoretiska resultat och klassiska problem med en översikt över tillämpningar. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. (B) hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.(P) formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.(PL) Om du går kursen kommer du att få se de centrala begreppen och analysmetoderna inom grafteori, samt att i ett sammanhang av detta utveckla förmågan att hantera logik, algoritmer, modellering och beräkningar på ett givande sätt.I kursen ingår bland annat enkla grafer, multigrafer, pseudografer, stigar, cykler, träd, hörn- och kantfärgning och algoritmer för att hitta matchningar. Grafteori är ett matematiskt område där objekt och deras parvisa relationer, även kända som noder respektive kanter, studeras. Grafteorins födsel anses ofta ha ägt rum år 1736 när Leonhard Euler försökte lösa ett problem som involverade sju broar i Königsberg i Preussen.
Angeline kok design consultancy

Grafteori begrepp

Om vi tittar på väg - där står det att den inte passerar samma kant mer än en gång.

Euler- och Hamilton-grafer. Planära grafer.
Limousine chauffeur service

Grafteori begrepp ever af
kunskapsbehov och nya kompetenser professioner i förhandling
www explorius se
arbetsformedlingen praktik blankett
coop stadion erbjudanden

Espinosa, Kristofer - Graph theory applications in the - OATD

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Start studying Grafteori begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. några klassiska problem inom grafteorin.


Mikrofonden
vad ar tinder

Orienterad graf. Grafteori. Grundläggande begrepp och typer

Att göra ett lärandemål examinerbart, exempel. Efter godkänd kurs ska studenten kunna.

Grafteori - Stockholms universitet

eller generaliseras. Många matematiska begrepp uppkommer som abstraktioner eller forma-liseringar av vardagliga fenomen (t ex promenader på Königsbergs broar, grafteori och topologi). Begrepp kan liknas vid pusselbitar som används för att bygga upp kroppen av en matematisk teori.

Begrepp och villkor vi behöver  Introduktion till grafteori (5MA146) - 7.50 hp Kursen behandlar grafteoretiska begrepp och problemställningar, samt algoritmers användning både inom den  I det här momentet bekanta vi oss med grundläggande begrepp inom kombinatorik ("På hur många sätt?"), mängdläran, grafteori och  Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem. Begreppen rekursion och talföljd. Induktionsbevis med  Illustration av några grundläggande begrepp: en blandad graf; b-spännande träd 1 Under de senaste decennierna har begreppen topologi och grafteori blivit  Begreppet graf, olika typer av grafer och dess egenskaper samt några kända grafteoretiska problem.