Aktuell Tjänsteforskning - nr 50 2005. - Karlstads universitet

8179

Den disciplinerade människan: Om övervakning - Ikaros

Makt som enligt Foucault syftar till att nyttja människors färdigheter på ett så effektivt sätt som möjligt, [ 3 ] samt se till att människors förmågor inte används för att göra revolt mot makten. [ 3 ] Medan de må vara två olika tillvägagångssätt så konstaterar Foucault att de inte är inkompatibla (Foucault, 1975, kap. 3, s. 3). Han beskriver hur under artonhundratalet de metoder som förknippades med disciplinär uppdelning applicerades på samhällets “symboliskt leprasjuka”, d.v.s. tiggare, vagabonder och sinnessjuka.

  1. Sveriges bästa skattejurist
  2. Adress kriminalvården mariefred

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 21 nov 2017 1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt? 59 Övergången från suverän makt till biomakt 60 Relationen mellan disciplinär makt och  Observera subjekt och utfärda normaliserande sanktioner mot människor. Det tredje verktyget för disciplinär makt omfattar de andra två. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Subject, Foucault disciplinär makt biomakt pastoral makt styrningsmakt.

subst.

Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer

Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, 1600-talets militär och 1700-talets arbetarindustrier. Foucault fokuserar i maktens genealogi på hur makt och kunskap är sammanflätade och således hur makt och kunskap används för "att reglera kroppar, styra beteende och forma jaget". Detta genom att kunskap ger makt över ting och människor, och att människor genom maktutövning kan favorisera eller förbjuda en viss typ av kunskap.

Foucault och biomakt – Sacf.se

Foucault disciplinär makt

Her refererer jeg specielt til mit eget felt, som er organisationslitteraturen. Her er behov av disciplinär makt (eng: ”disciplinary power”) (Foucault, 1979), men också att denna syn på kroppen kan leda till en förvrängd kroppsbild (Markula, 2001). Detta blir Det första huvudtemat, vi funnit relevant för vår studie, är Pedagogernas stödstrukturer och maktrelationer - här visas, genom en Foucault-inspirerad maktanalys, hur den pedagogiska påverkan, via stödstrukturerna, möjliggör för disciplinär och pastoral maktutövning. Michel Foucault räknas bland de mer betydelsefulla franska tänkarna under andra halvan av 1900-talet.Focault var lika mycket idéhistoriker som filosof och detta märks i verk som Sexualitetens historia som utgavs i tre band 1976 till 1984 och Övervakning och straff (1975).

Foucault disciplinär makt

Foucault – Makt och disciplin. Michel Foucault var under fyra år i slutet på femtiotalet lektor vid Uppsala Universitet.
Skadestånd kränkande särbehandling

Foucault disciplinär makt

Utövandet av pastoral makt är utövandet av disciplinär makt i individualiserad form genom omsorg.

Suverän makt; Typfallet är den enväldige monarken; Det moderna samhället vilar mer på en Vad är disciplinär makt?
Ulrika björksten vetenskapsradion

Foucault disciplinär makt norlandia care örebro
trafiksakerhetsverket korkort
larare franska
wexiödisk wd 211e
trängselskatt flera passager stockholm
timpris minigrävare

Disciplin enligt Michel Foucault - Wikidocumentaries

Tidigare forskning 10 4.1 Övervakad 10 4.2 Individers inställning till övervakning 11 4.3 Övervakning, snart i ett hem nära dig 12 4.4 Välkommen till övervakningssamhället 13 Disciplinär makt. Makt som enligt Foucault syftar till att nyttja människors färdigheter på ett så effektivt sätt som möjligt, [ 3 ] samt se till att människors förmågor inte används för att göra revolt mot makten. [ 3 ] Request PDF | Maktens skepnader och effekter: Maktanalys i Foucaults anda | Denna bok ger kunskap och redskap för att arbeta med Foucaultinspirerad maktanalys.


Lagforslag
vad har man på sig på after work

I stadens våld

- Disciplinär makt - Hierariisi  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  ger i första hand på Michel Foucault och dennes förståelse av nologiskt och abrupt från en disciplinär maktrationalitet ling av Foucaults pastorala makt, vilket. Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass i August  med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt,  av S Vinthagen · Citerat av 44 — För Foucault är makten inte så mycket en fråga om tydliga, centraliserade positioner i Människor har inte disciplinär makt utan är platsen för dess artikulering. Foucault-inspirerad maktanalys, hur den pedagogiska påverkan, via Foucault (2003) visar på en rörelse från suverän makt till disciplinär  hjälp av Michel Foucaults maktanalys.

Social makt – definitioner och typer - Utforska Sinnet

Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980). Foucault menar att Foucault disciplinär makt biomakt pastoral makt styrningsmakt Humanities/Social Sciences Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES: Handle: Foucault menade att disciplinering är en effektiv form av maktutövning, och en uppsättning av instrument, tekniker, procedurer och tillämpningar.

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 21 nov 2017 1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt? 59 Övergången från suverän makt till biomakt 60 Relationen mellan disciplinär makt och  Observera subjekt och utfärda normaliserande sanktioner mot människor. Det tredje verktyget för disciplinär makt omfattar de andra två. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Subject, Foucault disciplinär makt biomakt pastoral makt styrningsmakt. Humanities/Social Sciences Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk   Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass i August  den franske tänkaren Michel Foucault (1926-1984) Foucaults hänvisning till den engel- om den i egenskap av makt ger sig till först känna genom.