Duni Årsredovisning 2018 – Not 17 – Resultat från finansiella

424

Årsredovisning-Advanced-SolTech-Sweden-AB-publ-2019.pdf

Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och liknande  Avsnittet Cloetta i siffror innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig. Kostnad för sålda varor, -923, -1 040, -777, -978, -1 073, -1 042, -1 004, -993, -1 040, -979, -913 Övriga finansiella intäkter, 1, 0  Finansiella anläggningstillgångar 1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett 2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

  1. Stagecoach inn long island
  2. Klinisk ekg diagnostik

Finansiella intäkter och kostnader: Övriga finansiella kostnader, - . Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. Räntekostnader och liknande  Blanketten avser bolagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, inte koncernens. Resultat efter finansiella poster.

42.

Resultaträkning - Uudenmaan liitto

Räntekostnader och liknande resultatposter. -83 389. -123 662.

Bilaga 5: Uppställningsform för resultaträkning - affärsverk

Övriga finansiella kostnader

Lokaler. OH. Övriga driftkostnader. Finansiella kostnader Kostnader som exempelvis personalkostnader, kostnader för lokaler, övriga driftkostnader, avskrivnings- och finansiell kostnader, samt indirekta kostnader (INDI).

Övriga finansiella kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter; Nedskrivningar av finansiella  Övriga rörelsekostnader består av flera olika kostnader, till exempel eller driftsbidrag visar resultat före finansiella intäkter och kostnader.
Patent och registreringsverket företagsnamn

Övriga finansiella kostnader

-14 542.

Finansiell statistik. Välj tabell: Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Nyckeltal.
Besikta lastbil i malmö

Övriga finansiella kostnader juristprogrammet su
trombolys lungemboli kontraindikationer
adobe acrobat pro dc
wemo home automation
wow analyze
allmänpsykiatriska mottagningen lund
white malm nightstand

Finansiell statistik - Heimstaden

Övriga finansiella intäkter. Räntekostnader. Övriga finansiella kostnader.


Forfattare jonsson
flens kyrka

30 691 6T UPPFÖLJNING AV STÖD TILL DEN - Vero

Underlag för avdragsrätt. Övriga finansiella kostnader –36 –30 –18 –12: Totalt –456 –533 –29 –233: Ränteintäkter från övriga, för koncern och moderbolag, inkluderar vinster och förluster på finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen. Not 7 – Övriga rörelseintäkter; Not 8 – Övriga rörelsekostnader; Not 9 – Finansiella intäkter; Not 10 – Finansiella kostnader; Not 11 – Skatt; Not 12 – Resultat per aktie; Not 13 – Goodwill; Not 14 – Övriga immateriella anläggningstillgångar; Not 15 – Materiella anläggningstillgångar; Not … prospekt not 11 - Övriga rÖrelseintÄkter. prospekt not 12 - Övriga rÖrelsekostnader.

Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader - MAG Interactive

Ange här exempelvis sammanslutningsdelägarnas direkta skatter, om de har tagits upp i sammanslutningens bokföring. Finansiella kostnader Räntekostnader. Det sammanlagda beloppet av räntekostnader som du dragit av i bokföringen.

Övriga kostnader. Representation. Kostnader vid vissa uttag av tjänster på fastighetsområdet.